• استعلام ها

    

    

    

   در صورت تمایل به شرکت در پروژه فوق پس از تکمیل فرم تاییدیه به شهرداری منطقه یک واقع در بلوار خیام - خیام جنوبی  35 مراجعه و سپس فرم مربوطه را به واحد کارپردازی تحویل دهند . 

    

   ردیف عنوان تاریخ شروع مهلت پیوست توضیحات                              
     بهسازی معابر پیاده بلوار خیام فاز دوم 97/9/24

   97/9/26

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     اصلاح و بهسازی پیاده رو خیابان قرنی 97/9/24

   97/9/26

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     عملیات خطکشی محوری با رنگ سرد در سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     عملیات خطکشی عرضی در سطح منطقه-97 (تمدید شد) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتکاه در سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     تعمیر و نگهداری (خرید و نصب ) تابلو و تجهیزات (تمدید شد ) 97/9/11

   97/9/14

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     بکارگیری گریدر  جهت عملیات زمستانی سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/6

   97/9/11

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     بکارگیری گریدر  جهت عملیات زمستانی سطح منطقه 97/9/3

   97/9/6

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      بکارگیری خاور کمپرسی و مینی توماس جهت ایام بحران سطح منطقه 97/9/3

   97/9/6

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     آذین بندی و فضاسازی  پرده های الوان مناسبتی  سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/3

   97/9/5

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
      مرمت  پیاده رو های  سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/3

   97/9/5 

   تاساعت 12 

      فرم های شرایط :
     پروژه بازسازی و رفع خطر جداول و دال های معابر سواره رو سطح منطقه (تمدید شد) 97/9/3

   97/9/5 

   تا ساعت 12

      فرم های شرایط :
     حمل و فروش چوبهای حاصل از قطاعی درختان خشک منطقه (مناقصه) 97/8/21 97/8/24 1  
     لکه گیری  غیر مکانیزه آسفالت سطح منطقه (تمدید شد) 97/8/5

   97/8/9

   تا ساعت ۱۲ 

   1  فرم های شرایط :
     لوله گذاری بابت اجرای پرکن مخزن جامی سطح منطقه 97/7/25

   97/7/28

   تا ساعت ۱۲ 

   1  فرم های شرایط :
     لکه گیری  غیر مکانیزه آسفالت سطح منطقه 97/7/18 97/7/20 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی بلوار احمدآباد (تمدید شد) 97/7/10 97/7/13 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی بلوار احمدآباد 97/7/3 97/7/6 1  فرم های شرایط :
     لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح منطقه 97/7/1 97/7/3 1  فرم های شرایط :
     خرید ریسه لامپ جهت آذین بندی 97/6/17 97/6/19 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی سیستم سیستم روشنایی بوستان فرهاد 97/6/1 97/6/3 1  فرم های شرایط :
     اجرای فضای سبز حاشیه بلوار خیام(آنالیز جدید) 97/6/1 97/6/3 1  فرم های شرایط :
     خرید گونه گیاهی 97/5/20 97/5/23 1  فرم های شرایط :
      بازپیرایی سیستم سیستم روشنایی بوستان صفا 97/5/20 97/5/23 1  فرم های شرایط :
     ریشه کنی و هرس درختان 1397/5/7 1397/5/9 1  فرم های شرایط :
     خاکبرداری باغچه ها و اصلاح باغچه های فضای سبز 1397/5/7 1397/5/9 1  فرم های شرایط :
     بازپیرایی میدان صاحب الزمان  1397/5/7 1397/5/9 1  فرم های شرایط :
     اجرای فضای سبز حاشیه بلوار خیام 1397/5/7 1397/5/9    فرم های شرایط :
     شرکت پشتیبان اداره فضای سبز ( تمدید شد ) 1397/4/25 1397/4/31 1  فرم های شرایط :
     اجرای تاسیسات برقی فضای سبز منطقه یک 1396/12/26 1396/12/28 1  فرم های شرایط :
     اصلاح و بازسازی پیاده رو های سطح منطقه یک 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     استعلام خریدهای روشنایی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     استعلام خرید های تابلویی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     استعلام خرید های تاسیسات برقی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
     اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده سطح (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
     پروژه اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
     خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتگاه در سطح منطقه یک (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
     پروژه آبیاری مکانیکی خیابان پاستور 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
     طرح آبیاری مکانیکی آیلند وسط سجاد وشبکه جدا ساز 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
     اجرای شبکه لوله گذاری تا مخزن نسترن  1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
   1 اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده سطح 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
     پروژه اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
   2 خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتگاه در سطح منطقه یک 
   1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
   4 لکه گیری پارک ها و فضای سبز سطح  منطقه یک 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   5 ریشه کنی و هرس 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط: 
   6 خرید و کاشت گونه گیاهی 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط: 
   7 تجهیز و ایمن سازی فضاهای بازی کودکان 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   8 پروژه خاکبرداری باغچه های فضای سبز و هره چینی   - سال   1396 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   9 بازپیرایی فضای سبز  آیلند میانی بلوار ابوذر 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   10 بازپیرایی سیستم روشنایی بوستان کلاهدوز 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
   
   11 خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار97-ناحیه یک 1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط:  
   12 خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار97-ناحیه دو 1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط: 
   13 انجام رنگ آمیزی جداول استقبال از بهار97 - ناحیه یک 1396/12/5 1396/12/8 1 فرم های شرایط :  
   14 انجام رنگ آمیزی جداول استقبال از بهار97 - ناحیه دو 1396/12/5 1396/12/8 1 فرم های شرایط :  
   15 آسفالت معابر سطح منطقه یک     1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط:  
   16 خرید اقلام آبنماهای سطح منطقه 1396/12/2 1396/12/6 1

   فرم های شرایط :  

   17 خرید اقلام مربوط به بلوار خیام 1396/12/3 1396/12/7 1

   فرم های شرایط :  

   18 بکارگیری خاور کمپرسی و مینی لودر توماس ( تمدید شد ) 1396/9/30 1396/10/3 1 اداره خدمات شهری
   19  بکار گیری خودرو 10 چرخ بنز کمپرسی و لودر
   1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری 
   20 بکارگیری گریدر کاترپیلار و کوماتسو
   1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری
   21 بکارگیری خاور کمپرسی و مینی لودر توماس 1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری
   22 نور پردازی بلوار ارشاد 1396/7/26 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   23 خاکبرداری باغچه های فضای سبز 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   24 لکه گیری معابر 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   25 ریشه کنی و هرس سر شاخه های درختان 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   26 خرید و کاشت گونه های گیاهی 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   27 روشنایی بوستان کلاهدوز 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   28 بازسازی جوی کانال های بلوار ابوذر 1396/7/19 1396/7/30 1 اداره فنی و عمران 
   29 کف سازی و بدنه سازی نقاط بحرانی شهر (خیابان تورج ) 1396/7/19 1396/7/25 1 اداره فنی و عمران 
   30 بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز (مدل 89 به بالا ) 1396/7/16  1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   31 ابیاری مکانیکی آیلند بلوار سجاد 1396/6/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
   32 لوله گذاری مخزن نسترن 1396/6/25 1396/7/30 1 اداره فضای سبز 
   33 تجهیز و ایمن سازی فضاهای بازی کودکان 1396/6/25 1396/7/30 1 اداره فضای سبز
   34 خرید تاسیسات برقی  1396/6/25 1396/7/20 1 اداره فضای سبز
   35 نصب تجهیزات ایمنی,اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک وتعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی 1396/6/19 1396/6/23 1  اداره ترافیک
   36 اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/19 1396/6/23 1  اداره ترافیک
   37 به کار گیری نیسان کمپرسی  1396/6/14 1396/6/19 1 اداره فضای سبز
   38 تعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی , اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/8 1396/6/12  1 - 2  
   39 نصب تجهیزات ایمنی,اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/8 1396/6/12 1 - 2  
   40 انجام خدمات کنترل پروژه در سطح منطقه یک 1396/5/18 1396/5/22 1 توسط اداره برنامه ریزی
   41 بکارگیری خودرو نیسان 1396/5/18 1396/5/22 1 اداره فضای سبز
   42 انجام لایروبی در سطح شهرداری منطقه یک 1396/3/24 1396/3/28 1 خدمات شهری
   43 بکارگیری پیمانکار جبران خسارت و پشتیبان فضای سبز 1396/2/26 1396/2/31 1  فضا سبز
   44 جمع آوری  ضایعات خاک و نخاله 1396/2/12 1396/2/16 1  
   45
   رنگ آمیزی سرعتگیرهای آسفالتی با رنگ دو جزئی در سطح منطقه یک 1396/1/23 1396/1/27 1  
   46
   بازسازی گذرگاههای سطح منطقه یک 1396/1/7 1396/1/10 1  


    

   تعداد بازدید :6953
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
    
 • پیوندها
  اطلاعیه
  شورای اجتماعی محله
  سایت های مرتبط
  ویژه همکاران
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 4,705,734
  تعداد بازدید امروز : 78
  تعداد بازدید این ماه : 18,164
  آخرین به روزرسانی : 1397/09/22 12:11
 • ارتباط با ما
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط منطقه 1 شهرداری مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد