23°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،30 خرداد 1397
 • ورود
 
     
   • رئیس اداره فنی و عمران : حمید رضا معلم
    رئیس اداره فنی و عمران : حمید رضا معلم
    حمید رضا   معلم
    رئیس اداره فنی و عمران
    کارشناسی ارشد - عمران -
    تلفن تماس :
    رایانامه :
    شرح وظایف
    شرح وظایف :

     

    شرح وظایف دایره فنی عمران

    1- تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی در سطح منطقه با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه 
    2- بررسی و پیگیری معضلات و مشکلات فنی در سطح منطقه و رفع آنها 
    3- بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, جوی, کانیو و برنامه ریزی در رفع آنها 
    4- نظارت بر حفر چاه ها و قنات ها و سایر موارد 
    5- نظارت بر حفر چاه های قدیمی 
    6- تعیین میزان خسارت آسفالت شکافی و دیگرهزینه در خصوص شرکتهای خدماتی و پیگیری و دریافت آنها 
    7- کنترل مرمت حفازی ها و آزمایشات لازم 
    8- همکاری با سازمان ترافیک در جهت رفع مشکلات ترافیکی در سطح منطقه 
    9- بررسی ساختمانهای خطری در سطح منطقه و ارسال اخطاریه و پیگیری در خصوص اضطراری بودن (رفع خطر و نظارت بر رفع خطر) 
    10- نظارت بر اجراء و فعالیتهای عمرانی در سطح منطقه و کنترل صورت وضعیت عملکرد فعالیتهای عمرانی در بخش ابنیه و آسفالت در سطح منطقه 
    11- بررسی مکانهای آب افتادگی و رفع آنها 
    12- بررسی و کارشناسی حفره ها و چاله های فروکش شده خطری و همکاری در رفع آنها 
    13-پاسخگویی به سیستم و بگوش بودن در طول زمان روزها 
    14- طراحی پیاده¬روها و میادین و ابنیه فضای سبز و پارکهای محلی و...