فهرست طبقات
پربازدیدترین خدمات و فرآیندهای سازمانی
فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی
 • لیست تلفن های داخلی و مستقیم
  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰۲:۴۹

  لیست تلفن های داخلی و مستقیم

  تمامی شماره های قید شده در جدول ذیل با شماره گیری پیش شماره 3129 بصورت مستقیم قابلیت ارتباط دارند
  مثال 31293011 - 31293051
  به اطلاع شهروندان گرامی می رساند تا اطلاع ثانوی ساعت کار ادارات در شهرداری از ساعت 7:30 صبح تا 14:30عصر می باشد

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • میز خدمت الکترونیک
  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰۲:۵۴

  میز خدمت الکترونیک

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • آشنایی با معاونت ها و ادارات
  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۱:۳۳

  آشنایی با معاونت ها و ادارات

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • شهرآرا محله
  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰۲:۵۸

  شهرآرا محله

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • سایت های مرتبط
  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰۲:۵۶

  سایت های مرتبط

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • شورای اجتماعی محلات
  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰۲:۵۷

  شورای اجتماعی محلات

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • ویژه همکاران
  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰۲:۵۲

  ویژه همکاران

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی
 • اطلاعیه ها
  ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۹:۴۰

  اطلاعیه ها

  نوع خدمت : خدمات الکترونیکی