فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۱۸ ۱۸
طبقه بندی: سال 1401
چچ
2YbYtNiz2Kog2LXZhdmK2YXZiiDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDZitmDINio2Kcg2YPYp9ix2q/YsdmI2Ycg2LPYp9iy2YbYr9qv2KfZhiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8=

نشست صمیمی شهردار منطقه یک با کارگروه سازندگان شهر مشهد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مشهد مقدس: نشست صمیمی شهردار منطقه یک با کارگروه سازندگان شهر مشهد با موضوعیت بررسی مشکلات حوزه ساخت و ساز در اتاق جلسات این منطقه برگزار شد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2603019078573
Qt: 0.9358925819397