فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۹ ۶
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KfYrNix2KfZiiDZvtin2KrZiNmCINqv2YHYqtqv2Ygg2KzZiNin2YbYp9mGINiv2LEg2q/YsNixINmD2KrYp9ioINqv2YTYs9iq2KfZhiDYqNmHINmF2YbYp9iz2KjYqiDZh9mB2KrZhyDYqNiz2YrYrA==

با مشارکت حوزه 1 بسیج عمار صورت پذیرفت؛

اجرای پاتوق گفتگو جوانان در گذر کتاب گلستان به مناسبت هفته بسیج

به همت اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه یک مشهد مقدس و با مشارکت حوزه 1 بسیج عمار پاتق گفتگو با جوانان به صورت چهره به چهره در گذر کتاب گلستان این منطقه برگزار گردید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: