فهرست طبقات
شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۵۹ ۲۰
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYs9in2KjZgtin2Kog2K/Yp9ix2Kog2Ygg2KrZitixINmD2YXYp9mGINmI2YramNmHINmD2KfYsdmD2YbYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgw==

در راستای هفته وحدت و تربیت بدنی اجرایی گردید؛

برگزاری مسابقات دارت و تیر کمان ویژه کارکنان شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مشهد، در راستای گرامیداشت هفته وحدت و قرار گیری در هفته تربیت بدنی مسابقات دارت و تیر کمان ویژه کارکنان شهرداری منطقه یک برگزار گردید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: