فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۷:۵۲ ۲۶
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDZiCDYqtis2YTZitmEINin2LIg2LHYptmK2LMg2Ygg2b7Ysdiz2YbZhCDYp9iv2KfYsdmHINin2KzYsdin2KbZitin2Kog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhyDZitmDINmF2LTZh9ivINmF2YLYr9iz

در راستای هفته نیروی انتظامی صورت پذیرفت؛

تقدیر و تجلیل از رئیس و پرسنل اداره اجرائیات شهرداری منطقه یک مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مشهد، در راستای گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش ها و زحمات پرسنل اجرائیات این منطقه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: