فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶ ۲۰
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LfYsditINm+2KfZiti0INiq2YbYr9ix2LPYqtmKINmI2YramNmHINmD2KfYsdmD2YbYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgw==

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت پذیرفت؛

برگزاری طرح پایش تندرستی ویژه کارکنان شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مشهد، طرح پایش تندرستی ویژه کارکنان این منطقه با هدف ارتقا سلامت جسمانی و همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار گردید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: