فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۰ ۱۳
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YjZitqY2Ycg2KjYsdmG2KfZhdmHINiy2YbaryDZhdmH2LHYjCDYstmG2q8g2KfZitir2KfYsSDZiCDZhdmC2KfZiNmF2Kog2K/YsSDYr9io2YrYsdiz2KrYp9mGINiv2K7Yqtix2KfZhtmHINi02KfZh9ivINiq2YPYqtmF

در راستای بازگشایی مدارس صورت پذیرفت؛

برگزاری ویژه برنامه زنگ مهر، زنگ ایثار و مقاومت در دبیرستان دخترانه شاهد تکتم

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مشهد، کوروش باوندی با بیان این خبر اظهار کرد: در راستای بازگشایی مدارس ویژه برنامه زنگ مهر، زنگ ایثار و مقاومت در دبیرستان دخترانه شاهد تکتم با حضور و مشارکت اداره آموزش پرورش ناحیه3، نماینده نیروی انتظامی و اداره بنیاد شهید و ایثارگران برگزار گردید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: