فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۲۰:۱۱ ۲۷
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYt9ix2K0g2b7ZiNmK2LQg2YfZhSDZhtmB2LMg2K/YsSDZvtin2KrZgiDZhdit2YTZhyDYs9is2KfYryDZhdmG2LfZgtmHINmK2YM=

به همت اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یک اجرایی گردید؛

اجرای طرح پویش هم نفس در پاتق محله سجاد منطقه یک

به همت اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یک و مشارکت مسجد امام سجاد طرح پویش هم نفس "کمک به آسیب دیدگان کرونایی" در محل پاتق محله سجاد این منطقه اجرایی گردید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: