چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۲ ۶۱
طبقه بندی: اطلاعیه ها
چچ
2KjYsdqv2LTYqiDYs9in2LnYp9iqINmD2KfYsdmKINio2Ycg2LHZiNin2YQg2LnYp9iv2Yo=

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی

برگشت ساعات کاری به روال عادی


ساعت کاری از اول شهریور به روال عادی باز می‌گردد و ساعت کاری ایام هفته از شنبه تا چهار شنبه ساعت 7:30 تا 14:30 و پنج شنبه ها از ساعت 7:30 تا 13:30 خواهد بود.


پیرو نامه شماره 55/1400/73285 مورخ 1400/4/19و با توجه به اتمام مدت اعلام شده (پایان مرداد ماه) ، بدین وسیله ساعت کاری از روز دوشنبه اول شهریور به روال عادی باز می‌گردد و ساعت کاری ایام هفته از شنبه تا چهار شنبه ساعت 7:30 تا 14:30 و پنج شنبه ها از ساعت 7:30 تا 13:30 خواهد بود.

لازم به توضیح است شرایط دور کاری کارکنان کماکان برابر ابلاغیه های قبلی ادامه خواهد داشت.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2343320846558
Qt: 0.89065718650818