فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۵ ۱۳
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2K7Zitin2KjYp9mGINi62K/ZitixINiv2LEg2obZh9in2LEg2LHYp9mHINin2K3ZhdivINii2KjYp9ivINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgw==

اقدامات ویژه دهه ولایت در منطقه یک؛

برگزاری خیابان غدیر در چهار راه احمد آباد منطقه یک

کوروش باوندی شهردار منطقه یک از اجرای طرح خیابان غدیر در چهاراه احمد آباد این منطقه در دهه ولایت و به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خبرداد وی همچنین افزود در دهه ولایت 28 اقدام ویژه در این منطقه به اجرا درآمده است.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: