فهرست طبقات
چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۳۵ ۱۳
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KLYsNmK2YYg2KjZhtiv2Yog2Ygg2YHYttinINii2LHYp9mK2Yog2LPYt9itINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgyDYqNmHINmF2YbYp9iz2KjYqiDYp9i52YrYp9ivINmC2LHYqNin2YYg2Ygg2LrYr9mK2LEu

آذین بندی و فضا آرایی سطح منطقه یک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر.

حامد دست برآورده رئیس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه یک، از آذین بندی و فضا آرایی سطح این منطقه با بیش از 2 هزار متر مربع پارچه الوان رنگی و 6 هزار متر طول ریسه مناسبتی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خبر داد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: