دوشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷ ۴۱
طبقه بندی: اطلاعیه ها
چچ
2KjYrti02YbYp9mF2Ycg2KjYrti02YjYr9qv2Yog2KzYsdin2KbZhSDZg9in2LHZgdix2YXYp9mK2KfZhiDZiNin2K3YryDZh9in2Yog2KrZiNmE2YrYr9mKINiMINi12YbYudiq2Yog2Ygg2K7Yr9mF2KfYqtmK

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان واحد های تولیدی ، صنعتی و خدماتی

بخشنامه شماره 190 مورخ 1400/01/16 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، " خدماتی " و اصناف در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کشور (جهت اطلاعات بیشتر به واحد حسابداری منطقه مراجعه نمائید)

بخشنامه شماره 190 مورخ 1400/01/16 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، " خدماتی " و اصناف در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کشور (جهت اطلاعات بیشتر به واحد حسابداری منطقه مراجعه نمائید)

آدرس کوتاه شده: