فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰ ۱۱
طبقه بندی: سال 1400
چچ
بیش از 1400 متر طول از جداول و کانیو های معابر سطح منطقه مرمت و بازسازی گردیدند

بیش از 1400 متر طول از جداول و کانیو های معابر سطح منطقه مرمت و بازسازی گردیدند

شهردار منطقه یک از مرمت و بازسازی بیش از 1400 متر طول از جداول و کانیوهای معابر سطح این منطقه از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، کوروش باوندی با بیان این خبر افزود: این جداول بر اثر فرسودگی، تصادف و برخورد خودروهای عبوری نیاز به مرمت و تعویض داشتند که با اجرای این عملیات جداول، کانیوها و جویچه های انتقال آب های سطحی در معابر سطح این منطقه بازسازی و مرمت گردیدند.

وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح افزایش رفاه شهروندان، نوسازی ابنیه شهری و هدایت آب‌های سطحی در این خیابان ها ذکر نمود، که در راستای آن بیش از 1400 متر طول از جداول، کانیو ها و جویچه های انتقال آب های سطحی این منطقه از ابتدای سال جاری تا کنون، مورد عملیات بازسازی و مرمت قرار گرفتند.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: جدول گذاری معابر و خیابان ها ضمن پیشگیری از موارد آب افتادگی و تسریع در جمع آوری آب های سطحی نقش تأثیرگذاری نیز بر چهره شهر دارد که از این رو از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در اولویت های اجرایی این شهرداری قرار گرفته است.