فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۰۸ ۱۵
طبقه بندی: سال 1400
چچ
مرمت و بازسازی 400 متر طول از جداول‌، کانیوها و جویچه های سطح منطقه یک

مرمت و بازسازی 400 متر طول از جداول‌، کانیوها و جویچه های سطح منطقه یک

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات مرمت و بازسازی بیش از 400 متر طول از جداول‌، کانیوها و جویچه های خیابان های سوزنچی 2 و قاضی طباطبایی 14 این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، کوروش باوندی با بیان این خبر افزود: این جداول بر اثر فرسودگی، تصادف و برخورد خودروهای عبوری نیاز به مرمت و تعویض داشتند که طی این عملیات جداول، کانیوها و جویچه های انتقال آب های سطحی در خیابان های سوزنچی 2 و قاضی طباطبایی 14بازسازی و مرمت گردیدند

وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح افزایش رفاه شهروندان، سهولت در رفت و آمد، نوسازی ابنیه شهری و هدایت آب‌های سطحی در این خیابان ها ذکر نمود، که در راستای آن بیش از 400 متر طول از جداول، کانیو ها و جویچه های انتقال آب های سطحی، مورد عملیات بازسازی و مرمت قرار گرفتند.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: جدول گذاری معابر و خیابان ها ضمن پیشگیری از موارد آب افتادگی و تسریع در جمع آوری آب های سطحی نقش تأثیرگذاری نیز بر چهره شهر دارد که از این رو از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در اولویت های اجرایی این شهرداری قرار گرفته است.