فهرست طبقات
شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۳۲ ۲۵
طبقه بندی: سال 1400
چچ
توزیع بیش از 500 غذای گرم توسط گروه مدیریت بحران و دوام ثامن منطقه یک

توزیع بیش از 500 غذای گرم توسط گروه مدیریت بحران و دوام ثامن منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک 500 غذای گرم توسط گروه مدیریت بحران و دوام ثامن منطقه یک در بین نیازمندان سطح شهر توزیع گردید.

به روایت تصویر؛