فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴ ۶۵
طبقه بندی: سال 1400
چچ
2KfYrdiv2KfYqyAxMiDYsdmF2b4g2YjZitmE2obZitixINiv2LEg2b7Zitin2K/ZhyDYsdin2Ycg2YfYp9mKINiz2LfYrSDZhdmG2LfZgtmHINmK2YM=

احداث 12 رمپ ویلچیر در پیاده راه های سطح منطقه یک

شهردار منطقه یک از احداث 12 رمپ ویلچیر در پیاده راه های سطح این منطقه در راستای تجهیز فضا های شهری برای معلولین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، کوروش باوندی با بیان این خبر اظهار کرد: تجهیز فضا های شهری به جهت استفاده معلولین و توان یابان در دستور کار این منطقه قرار گرفته شده است و تا کنون اقدامات قابل توجهی در این راستا صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در راستای اقدامات اجرایی و تجهیز فضاهای شهری به جهت استفاده توان یابان و معلولین عزیز 12 رمپ ویلچیر در پیاده راه های سطح این منطقه عملیاتی و اجرایی گردید. وی افزود: با توجه به بازسازی و بازپیرایی عمده پیاده راه های سطح منطقه در تمامی آنها نگاه ویژه ای به توان یابان و معلولین شده است.

شهردار منطقه یک خاطر نشان کرد: تمامی این اقدامات در راستای رضایت شهروندان در استفاده مطلوب از فضاهای عمومی شهری صورت پذیرفته است و تجهیز فضاهای شهری به امکانات رفاهی ویژه توان یابان در دستور کار این منطقه قرار گرفته و در تمامی پروژه های شهری جانمایی و اجرایی می گردد.

آدرس کوتاه شده: