فهرست طبقات
پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۲۷ ۷۳
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzYtNmGINmF2YrZhNin2K8g2KjYp9iz2LnYp9iv2Kog2K3Yttix2Kog2KfYqNmI2KfZhNmB2LbZhCDYp9mE2LnYqNin2LMgKNi5KSDZiCDYqtmC2K/ZitixINin2LIg2KzYp9mG2KjYp9iy2KfZhiDZhdmG2LfZgtmHINmIINmB2LHYstmG2K/Yp9mGINmF2K3Yqtix2YUg2KzYp9mG2KjYp9iy

برگزاری جشن میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و تقدیر از جانبازان منطقه و فرزندان محترم جانباز

به همت واحد روابط عمومی منطقه یک، به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) از همکاران جانباز و فرزندان محترم جانباز در محل نمازخانه این منطقه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.90193335215251
Qt: 0.43962836265564