فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۱۸ ۳۱
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KLYrtix2YrZhiDYsdmI2LIg2K/Ysdiu2KrZg9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHINmK2YMg2K/YsSDZhdiz2KzYryDYp9mF2KfZhSDYtdin2K/ZgiAo2Lkp

برگزاری آخرین روز درختکاری منطقه یک در مسجد امام صادق (ع)

شهردار منطقه یک از برگزاری مراسم آخرین روز هفته درختکاری در مسجد امام صادق (ع) و تقدیر از واقفین و خیرین محله کلاهدوز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، کوروش باوندی با بیان این خبر که اظهار کرد: در آخرین روز هفته درختکاری به پاس از همکاری های واقفین و خیرین محله کلاهدوز، این مراسم در مسجد امام صادق (ع) با حضور اعضای محترم محله کلاهدوز برگزار گردید.

وی ادامه داد: در این مراسم ضمن اجرای گروه سرود با محوریت روز درختکاری از واقفین و خیرین محله کلاهدوز با اهدای هدایا تقدیر و تشکر بعمل آمده و در محوطه این مسجد به یادگار درختانی کاشته شد.

آدرس کوتاه شده: