فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸ ۲۹
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2KjYp9iy2LPYp9iy2Yog2Ygg2KrYudmI2YrYtiAzMDAg2YXYqtixINi32YjZhCDYp9iyINis2K/Yp9mI2YQg2Ygg2YPYp9mG2YrZiCDZh9in2Yog2KjZhNmI2KfYsSDYp9ix2LTYp9ivINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgw==

بازسازی و تعویض 300 متر طول از جداول و کانیو های بلوار ارشاد منطقه یک

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات بازسازی و تعویض بیش از 300 مترطول از جداول، کانیو های بلوار ارشاد در راستای استقبال از بهار 1400 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک،کوروش باوندی با بیان این خبر اظهار کرد: این عملیات در راستای باز سازی جداول فرسوده و احداث مسیر ویژه دوچرخه در بلوار ارشاد باهدف افزایش حال رفاه شهروندان و مناسب‌سازی محیط شهری در راستای اقدامات اجرایی استقبال از بهار 1400 اجرایی شده است.

وی ادامه داد: همه ساله با نزدیک شدن به فصل بهار و سال جدید تمامی معابر و ابنیه شهری بازسازی می گردد که با تلاش و همت همکاران اجرایی منطقه تا کنون در راستای اقدامات اجرایی استقبال از بهار 1400 نیز بیش از 300 متر طول از جداول بلوار ارشاد مورد اجرای عملیات تعویض و بازسازی قرار گرفته است همچنین احداث مسیر ویژه دوچرخه از دیگر الویت های این پروژه می باشد.

شهردار منطقه یک مشهد ضمن تقدیر از شهروندان مشارکت جو از آنان خواست تا با رعایت اصول ایمنی و حفاظت از ابنیه و مبلمان شهری ضمن کاهش هزینه های شهر، شهرداری را در حفظ و نگهداری از امکانات عمومی شهری یاری رسانند.

آدرس کوتاه شده: