فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲ ۲۱
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YbYtNiz2Kog2LTZiNix2KfZiiDZhdit2YTYp9iqINiz2KzYp9ivINio2Kcg2YXYrdmI2LHZitiqINm+2Yrar9mK2LHZiiDZhdi12YjYqNin2Kog2b7Ziti02YrZhg==

برگزاری نشست شورای محلات سجاد با محوریت پیگیری مصوبات پیشین

به همت اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یک نشست شورای محلات سجاد با محوریت پیگیری مصوبات پیشین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، با همت اداره فرهنگی و اجتماعی نشست شورای اجتماعی محله سجاد این منطقه با محوریت بررسی و پیگیری مصوبات پیشین در محل مسجد حضرت سجاد (ع) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یک حضور دبیر شوراهای اجتماعی محلات منطقه را عامل مهمی بر روند اجرای کار دانست و اظهار کرد: امید است که با برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه شاهد تغییرات خوبی در محله باشیم و مشارکت اهالی و مردم را با خود همراه کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیری مصوبات قبلی انجام شده تا بتوانیم به یک دستاورد خوبی برسیم. و غالبا این مصوبات از نوع مسائل عمرانی بوده است که با پیگیری های صورت پذیرفته در مرحله تایید و یا اجرا می باشند.

آدرس کوتاه شده: