فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۱۰ ۸
طبقه بندی: سال ۱۳۹۹
چچ
توزیع بسته معیشتی ویژه نوروز 1400 در بین نیروهای کارگری فضای سبز منطقه یک

توزیع بسته معیشتی ویژه نوروز 1400 در بین نیروهای کارگری فضای سبز منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، بسته معیشتی ویژه نوروز 1400 در بین نیروهای کارگری فضای سبز این منطقه توزیع گردید.

به روایت تصویر؛