فهرست طبقات
چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۱۴ ۲۷
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2YXZgdiq2K7YsSDYqNmHINmD2LPYqCDar9iy2KfYsdi0INmF2YLYqNmI2YQg2K3Ys9in2KjYsdiz2Yog2YXYp9mE2Yog2LTYry4=

شهرداری منطقه یک

مفتخر به کسب گزارش مقبول حسابرسی مالی شد.

موسسه حسابرسی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اظهار نمود؛ شهرداری منطقه یک مشهد مقدس با توجه به شواهد حسابرسی کسب شده دارای صورت حساب های مالی مطلوب و مناسب می باشد.

این موسسه در ادامه عنوان نمود؛ که وضعیت مالی شهرداری منطقه یک مشهد مقدس و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن مطلوب ، عالی و مناسب بوده و برای اولین بار در سنوات اخیر به کسب این گزارش مقبول مفتخر گردیده است.
شهردار منطقه یک مشهد مقدس در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری جلسات متعدد جهت پاسخگویی صریح، جامع و قانونی به ارباب رجوع و نشست‌های مکرر با شهردار مشهد و شورای اسلامی شهر به منظور پاسخگویی به درخواست‌های کلان شهری در تحقق این امر نقش بسزایی داشته است.
همچنین با بیان اینکه خدمت به زائران و مجاوران ولی نعمتمان ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) افتخار بزرگی است، گفت: اقدامات صحیح و شفاف معاونت مالی این منطقه، مهمترین دلیل کسب این افتخار می باشد.
آدرس کوتاه شده: