فهرست طبقات
چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۷:۰۹ ۲۶
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2KjZhyDZhdmG2KfYs9io2Kog2YfZgdiq2Ycg2KrYsdio2YrYqiDYqNiv2YbZiiDYp9mH2K/Yp9mKINmD2KrYp9io2obZhyDZiNix2LLYtCDYr9ixINii2b7Yp9ix2KrZhdin2YYg2K/YsSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHINmK2YM=

به مناسبت هفته تربیت بدنی اهدای کتابچه ورزش در آپارتمان در شهرداری منطقه یک

به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای تشویق همکاران به فعالیتهای جسمانی،ورزشی در دوران کرونا در منزل، "کتابچه ورزش در آپارتمان" از طرف کارشناسان تربیت بدنی این منطقه به همکاران اهدا گردید.

به روایت تصویر :

آدرس کوتاه شده: