فهرست طبقات
چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۰۱:۱۲ ۳۱
طبقه بندی: سال 1399
چچ
نشست شهردار منطقه یک با رئیس و شورای اجتماعی محله احمدآباد

نشست شهردار منطقه یک با رئیس و شورای اجتماعی محله احمدآباد

نشست شهردار منطقه یک با رئیس و شورای اجتماعی محله احمدآباد

به روایت تصویر :