فهرست طبقات
شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵ ۱۱۳
طبقه بندی: سال 1399
چچ
2YXYs9im2YjZhCDYrNiv2YrYryDYp9mF2YjYsSDYp9mF2YTYp9mDINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgyDZhdi52KfYsdmB2Ycg2q/Ysdiv2YrYrw==

مسئول جدید امور املاک منطقه یک معارفه گردید

طی حکمی از طرف شهردار منطقه یک، حمید قاسمی به عنوان مسئول امور املاک منطقه منصوب گردید

 طی حکمی از طرف شهردار منطقه یک، حمید قاسمی به عنوان مسئول امور املاک منطقه منصوب گردید.

آدرس کوتاه شده: