فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰ ۹۳
طبقه بندی: سال 1398
چچ
2K/YsSDYsdin2LPYqtin2Yog2b7Ziti02q/Zitix2Yog2KfYsiDYqNmK2YXYp9ix2YrZh9in2Yog2YjZitix2YjYs9mKINiz2KfYrtiq2YXYp9mGINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgyDYttivINi52YHZiNmG2Yog2q/Ysdiv2YrYrw==

در راستای پیشگیری از بیماریهای ویروسی ساختمان منطقه یک ضد عفونی گردید

به همت اداره پشتیبانی ساختمان منطقه یک جهت پیشگیری کارکنان و شهروندان به بیماریهای ویروسی (کرونا) ضد عفونی گردید .

 به روایت تصویر : 

 

آدرس کوتاه شده: