فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۱ ۱۰۴۲
طبقه بندی: سال 1398
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDZitmDINio2Kcg2YXYudin2YjZhiDYr9in2K/Ys9iq2KfZhiDZiCDYs9ix2b7Ysdiz2Kog2K/Yp9iv2LPYsdin2Yog2LnZhdmI2YXZiiDZiCDYp9mG2YLZhNin2Kgg2YbYp9it2YrZhyDbtyDZhdi02YfYrw==

به مناسبت هفته قوه قضاییه صورت گرفت؛

دیدار شهردار منطقه یک با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد

به مناسبت هفته قوه قضاییه جناب آقای اصغری شهردار منطقه یک با قاضی حقدادی معاون دادستان مشهد در امور رسیدگی به جرایم شهرسازی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، جواد اصغری شهردار منطقه یک ضمن تبریک هفته قوه قضاییه از همکاری و همراهی این مجموعه با این منطقه تقدیر و اظهار کرد: تعاملات دو مجموعه همواره ثمرات خوبی برای شهروندان داشته و امیدواریم قوه قضاییه در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان همچون گذشته یاری رسان ما باشد.
 
قاضی حقدادی معاون دادستان مشهد در رسیدگی به جرایم شهرسازی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد نیز در این دیدار از توجه شهرداری منطقه یک به استیفای حقوق شهروندان در اموری نظیر شهرسازی و نظارت برساخت و سازها تشکر کرد.
آدرس کوتاه شده: