فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ ۱۱:۲۰ ۵۷۹
طبقه بندی: سال 1391
چچ
2YXZhti32YLZhyAxINiv2LEg2KfYs9iq2YLYqNin2YQg2KfYsiDYqNmH2KfYsSDYjA==

منطقه 1 در استقبال از بهار ، خیام میهمان شهروندان مشهدی می شود

به گزارش روابط عمومی منطقه 1, در طرح اسقبال از بهار و با جانمایی های انجام شده المان شهری و تندیس دائمی حکیم عمر خیام در ایام نوروز در ابتدای بلوار خیام نصب خواهد شد .

المان شهری شاعر و ریاضی دان خوش آوازه نیشابوری میهمان نوروزی منطقه 1 شهرداری مشهد خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی منطقه 1, در طرح اسقبال از بهار و با جانمایی های انجام شده المان شهری و تندیس دائمی حکیم عمر خیام در ایام نوروز در ابتدای بلوار خیام نصب خواهد شد .
غیاث‌ الدین‌ ابوالفتح‌ عمر بن‌ ابراهیم‌ خیام‌ یا خیامی، یکی‌ از دانشمندان‌ نامدار مشرق‌ زمین‌ است‌ که‌ در میانه‌ سده‌ پنجم‌ هجری‌ در نیشابور زاده، و در اوایل‌ سده‌ ششم‌ وفات‌ یافته‌ است. او از بزرگ‌ترین‌ عالمان‌ عصر خود بوده، و هوشی‌ فوق‌ العاده‌ و حافظه‌ یی‌ نیرومند و مزاجی‌ خاص‌ داشته‌ که‌ به‌ حدت‌ و تندی‌ معروف‌ است. دانشهای‌ متداول‌ عصر خود را خوانده‌ و نیک‌ ورزیده‌ و در فلسفه‌ و فلک‌ و ریاضی‌ و طبیعی‌ بر همگنان‌ فائق‌ آمده‌ است، به‌ فارسی‌ و تازی‌ هر دو شعر سروده، و در علوم‌ مختلف‌ کتابها و رساله‌های‌ ارجمند داشته‌ است، که‌ همه‌ بر صفای‌ ذهن‌ و وسعت‌ دانش‌ و اطلاع‌ او دلالت‌ دارد.
بلوار خیام مشهد از ابتدای سال 92 میزبان تندیس این شاعر و دانشمند بلند آوازه خراسانی است .

 

منبع:
آدرس کوتاه شده: