فهرست طبقات
شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ ۰۸:۱۷ ۱۱۷۴
طبقه بندی: سال 1391
چچ
ICDYp9is2LHYp9mKINio2YrYtCDYp9iyIDMwINmF2YjYsdivINiz2LHYudiqINmD2KfZhyDZiCDYs9ix2LnYqiDar9mK2LEg2KLYs9mB2KfZhNiq2Yog2KfYs9iq2KfZhtiv2KfYsdivINiv2LEg2LPYt9itINmF2YbYt9mC2Ycg2YrZgyA=

اجرای بیش از 30 مورد سرعت کاه و سرعت گیر آسفالتی استاندارد در سطح منطقه یک

با توجه به سرعت بالای ترافیک در بسیاری از معابر شهر , منطقه یک شهرداری مشهد در 9 ماهه اول سال جاری اقدام به اجرای 30 مورد سرعت کاه و سرعت گیر استاندارد نموده است.

با توجه به سرعت بالای ترافیک در بسیاری از معابر شهر , منطقه یک شهرداری مشهد در 9 ماهه اول سال جاری اقدام به اجرای 30 مورد سرعت کاه و سرعت گیر استاندارد نموده است.
افزایش تصادفات منجر به فوت عابرین پیاده ، دلیل اصلی نصب سرعت کاه در سطح منطقه یک شهرداری مشهد می باشد.
به گزارش روا‌بط‌ عمومی شهرداری منطقه یک ، با توجه به سرعت بالای ترافیک در بسیاری از معابر شهر که موجب کاهش ایمنی و افزایش تصادفات به خصوص برخورد وسائل نقلیه با عابرین شده است، شهرداری منطقه 1 اقدام به اجرای بیش از 30 مورد سرعت کاه استاندارد با پوشش آسفالت در سطح منطقه نموده و همزمان با اجرای آنها علایم هشداردهنده مربوط به آنها نیز نصب شده است.
با توجه به آمار ارائه شده از وقوع تصادفات منجر به فوت یا جرح عابرین پیاده در برخورد با خودروها و روند افزایشی آن ، ایمن سازی معابر برای تردد عابرین پیاده و همچنین جلوگیری از سرعت زیاد خودروها در بخش های پر خطر یا ورودی های تقاطع ها در دستور کار قرار گرفت و این سرعت کاه ها اجرا شده است تا از بروز حوادث یاد شده جلوگیری شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده: