فهرست طبقات
پربازدیدترین خدمات و فرآیندهای سازمانی خدمات
پنجشنبه, ۰۶ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۴۰ ۱۴
طبقه بندی: خدمات
چچ
اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان واحد های تولیدی ، صنعتی و خدماتی

بخشنامه شماره 190 مورخ 1400/01/16 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، " خدماتی " و اصناف در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کشور (جهت اطلاعات بیشتر به واحد حسابداری منطقه مراجعه نمائید)

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی