فهرست طبقات
پربازدیدترین خدمات و فرآیندهای سازمانی خدمات
چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۲:۴۹ ۹۶۷
طبقه بندی: خدمات
چچ
لیست تلفن های داخلی و مستقیم

لیست تلفن های داخلی و مستقیم

تمامی شماره های قید شده در جدول ذیل با شماره گیری پیش شماره 3129 بصورت مستقیم قابلیت ارتباط دارند
مثال 31293011 - 31293051
به اطلاع شهروندان گرامی می رساند تا اطلاع ثانوی ساعت کار ادارات در شهرداری از ساعت 6:30 صبح تا 13:30عصر می باشد

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست