فهرست طبقات
پربازدیدترین خدمات و فرآیندهای سازمانی خدمات
چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۲:۴۹ ۵۴۸
طبقه بندی: خدمات
چچ
لیست تلفن های داخلی و مستقیم

لیست تلفن های داخلی و مستقیم

تمامی شماره های قید شده در جدول ذیل با شماره گیری پیش شماره 3129 بصورت مستقیم قابلیت ارتباط دارند
مثال 31293011 - 31293051

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست