فهرست طبقات
پربازدیدترین خدمات و فرآیندهای سازمانی خدمات
چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۲:۴۹ ۱۶۱۶
طبقه بندی: خدمات
چچ
2YTZitiz2Kog2KrZhNmB2YYg2YfYp9mKINiv2KfYrtmE2Yog2Ygg2YXYs9iq2YLZitmF

لیست تلفن های داخلی و مستقیم

تمامی شماره های قید شده در جدول ذیل با شماره گیری پیش شماره 3129 بصورت مستقیم قابلیت ارتباط دارند
مثال 31293011 - 31293051
به اطلاع شهروندان گرامی می رساند تا اطلاع ثانوی ساعت کار ادارات در شهرداری از ساعت 7:30 صبح تا 14:30عصر می باشد

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
فایل پیوست