25°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • استعلام

     

    در صورت تمایل به شرکت در پروژه فوق پس از تکمیل فرم تاییدیه به شهرداری منطقه یک واقع در بلوار خیام - خیام جنوبی  35 مراجعه و سپس فرم مربوطه را به واحد کارپردازی تحویل دهند . 

     

    ردیف عنوان تاریخ شروع مهلت پیوست توضیحات                              
      اجرای تاسیسات برقی فضای سبز منطقه یک 1396/12/26 1396/12/28 1  فرم های شرایط :
      اصلاح و بازسازی پیاده رو های سطح منطقه یک 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
      استعلام خریدهای روشنایی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
      استعلام خرید های تابلویی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
      استعلام خرید های تاسیسات برقی 1396/12/16 1396/12/19 1  فرم های شرایط :
      اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده سطح (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
      پروژه اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
      خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتگاه در سطح منطقه یک (تمدید شد) 1396/12/10 1396/12/14 1  فرم های شرایط :
      پروژه آبیاری مکانیکی خیابان پاستور 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
      طرح آبیاری مکانیکی آیلند وسط سجاد وشبکه جدا ساز 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
      اجرای شبکه لوله گذاری تا مخزن نسترن  1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
    1 اصلاح و بازسازی گذرگاه های همسطح عابر پیاده سطح 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
      پروژه اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک 1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
    2
    خرید و اجرای سرعتگیر و سرعتگاه در سطح منطقه یک 
    1396/12/10 1396/12/12 1  فرم های شرایط :
    4 لکه گیری پارک ها و فضای سبز سطح  منطقه یک 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
    5 ریشه کنی و هرس 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط: 
    6 خرید و کاشت گونه گیاهی 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط: 
    7 تجهیز و ایمن سازی فضاهای بازی کودکان 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
    
    8 پروژه خاکبرداری باغچه های فضای سبز و هره چینی   - سال   1396 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
    
    9 بازپیرایی فضای سبز  آیلند میانی بلوار ابوذر 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
    
    10 بازپیرایی سیستم روشنایی بوستان کلاهدوز 1396/12/8 1396/12/11 1  فرم های شرایط:
    
    11 خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار97-ناحیه یک 1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط:  
    12 خرید اقلام مربوط به پروژه لکه گیری استقبال از بهار97-ناحیه دو 1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط: 
    13 انجام رنگ آمیزی جداول استقبال از بهار97 - ناحیه یک 1396/12/5 1396/12/8 1 فرم های شرایط :  
    14 انجام رنگ آمیزی جداول استقبال از بهار97 - ناحیه دو 1396/12/5 1396/12/8 1 فرم های شرایط :  
    15 آسفالت معابر سطح منطقه یک     1396/12/5 1396/12/8 1  فرم های شرایط:  
    16 خرید اقلام آبنماهای سطح منطقه 1396/12/2 1396/12/6 1

    فرم های شرایط : 

    17 خرید اقلام مربوط به بلوار خیام 1396/12/3 1396/12/7 1

    فرم های شرایط : 

    18 بکارگیری خاور کمپرسی و مینی لودر توماس ( تمدید شد ) 1396/9/30 1396/10/3 1 اداره خدمات شهری
    19  بکار گیری خودرو 10 چرخ بنز کمپرسی و لودر
    1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری 
    20 بکارگیری گریدر کاترپیلار و کوماتسو
    1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری
    21 بکارگیری خاور کمپرسی و مینی لودر توماس 1396/9/18 1396/9/20 1 اداره خدمات شهری
    22 نور پردازی بلوار ارشاد 1396/7/26 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    23 خاکبرداری باغچه های فضای سبز 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    24 لکه گیری معابر 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    25 ریشه کنی و هرس سر شاخه های درختان 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    26 خرید و کاشت گونه های گیاهی 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    27 روشنایی بوستان کلاهدوز 1396/7/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    28 بازسازی جوی کانال های بلوار ابوذر 1396/7/19 1396/7/30 1 اداره فنی و عمران 
    29 کف سازی و بدنه سازی نقاط بحرانی شهر (خیابان تورج ) 1396/7/19 1396/7/25 1 اداره فنی و عمران 
    30 بکارگیری خاور کمپرسی جهت اداره فضای سبز (مدل 89 به بالا ) 1396/7/16  1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    31 ابیاری مکانیکی آیلند بلوار سجاد 1396/6/25 1396/7/30 1 اداراه فضای سبز
    32 لوله گذاری مخزن نسترن 1396/6/25 1396/7/30 1 اداره فضای سبز 
    33 تجهیز و ایمن سازی فضاهای بازی کودکان 1396/6/25 1396/7/30 1 اداره فضای سبز
    34 خرید تاسیسات برقی  1396/6/25 1396/7/20 1 اداره فضای سبز
    35 نصب تجهیزات ایمنی,اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک وتعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی 1396/6/19 1396/6/23 1  اداره ترافیک
    36 اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/19 1396/6/23 1  اداره ترافیک
    37 به کار گیری نیسان کمپرسی  1396/6/14 1396/6/19 1 اداره فضای سبز
    38 تعمیر و جمع آوری تجهیزات ایمنی , اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/8 1396/6/12  1 -  2  
    39 نصب تجهیزات ایمنی,اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه یک 1396/6/8 1396/6/12 1 -  2  
    40 انجام خدمات کنترل پروژه در سطح منطقه یک 1396/5/18 1396/5/22 1 توسط اداره برنامه ریزی
    41 بکارگیری خودرو نیسان 1396/5/18 1396/5/22 1 اداره فضای سبز
    42 انجام لایروبی در سطح شهرداری منطقه یک 1396/3/24 1396/3/28 1 خدمات شهری
    43 بکارگیری پیمانکار جبران خسارت و پشتیبان فضای سبز 1396/2/26 1396/2/31 1  فضا سبز
    44 جمع آوری  ضایعات خاک و نخاله 1396/2/12 1396/2/16 1  
    45
    رنگ آمیزی سرعتگیرهای آسفالتی با رنگ دو جزئی در سطح منطقه یک 1396/1/23 1396/1/27 1  
    46
    بازسازی گذرگاههای سطح منطقه یک 1396/1/7 1396/1/10 1  

     

    تعداد بازدید :5262
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: