25°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات


   • عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی

    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    نحوه محاسبه: T=1.5K*S پارامترهای مورد استفاده: S : مساحت مشمول عوارض تفکیک اعیان تجاری نحوه محاسبه عوارض یک دربند به چند دربند: T=S *30% ارزش تجارتی روز نکته: ارزش تجارتی روز، ارزش سرقفلی عوارض ...

    نحوه محاسبه:

    T=1.5K*S

     

    پارامترهای مورد استفاده:
    S : مساحت مشمول عوارض تفکیک اعیان تجاری    نحوه محاسبه عوارض یک دربند به چند دربند:
    T=S *30% ارزش تجارتی روز

     

    نکته: ارزش تجارتی روز، ارزش سرقفلی عوارض یا تغییر کاربری می باشد.
    S : مساحت مشمول عوارض تفکیک اعیان تجاری
    ارزش تجاری روز : M*P در جدول تغییر کاربری

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: